فلزیاب ANDERSON RODS محصولات فلزیاب خارجی

فلزیاب OMNITRON محصول شرکت اندرسون رودز آمریکا

فلزیاب OMNITRON شرکت فلزیاب اندرسون رودز (Anderson Rods) یکی از فلزیاب های آمریکایی می باشد که تولیدات خوبی را به بازار ارائه کرده است.فلزیاب امنیترون (OMNITRON) یکی از محصولات این شرکت می باشد که به صورت الکترومغناطیس عمل کرده و کارایی مناسبی از خود نشان داده است.این فلزیاب دارای یک سیستم ویژه می باشد که […]