فلزیاب CREDO DDM
فلزیاب NEXUS محصولات فلزیاب خارجی

فلزیاب CREDO DDM محصول شرکت فلزیاب نکسوس

فلزیاب CREDO DDM محصول شرکت NEXUS است که مانند فلزیاب های دیگر این شرکت به صورت پالسی کار می کند و اهداف را پیدا می کند. شرکت فلزیاب NEXUS شرکت فلزیاب نکسوس حدود ۱۵ سال است که در زمینه طراحی و تولید فلزیاب فعالیت دارد و عمدتا فلزیاب های پالسی محصول این شرکت هستند.عملکرد لوپ […]

فلزیاب STANDARD MP
فلزیاب NEXUS محصولات فلزیاب خارجی

فلزیاب STANDARD MP محصول شرکت فلزیاب نکسوس

فلزیاب STANDARD MP محصولی از شرکت فلزیاب NEXUS است که مجهز به لوپی بزرگ بوده و می توانید مساحت بیشتری را کاوش نماید و همچنین نسبت به سایر فلزیاب ها می تواند عمق بیشتری را مورد کاوش قرار دهد.  فلزیاب STANDARD MP فلزیاب STANDARD MP دستگاهی جهت کاوش در انواع محیط می باشد.این فلزیاب قادر […]